loading image
  • Иш кунлари: Душанба-Шанба
  • +998(66) 210-13-34

Гинекология

 Самарканд вилояти куп тармокли тиббий маркази гинекология.

Самарканд вилояти куп тармокли тиббий маркази гинекология булими. Бизнинг гинекология булимиз Самарканд вилоят куп тармокли тиббиёт марказининг №6  биносини 3 каватида жойлашган булиб 30 уринга мулжалланган. Булимда 4-та врач гинеколог ишлайди 3-та олий тоифали 1-та 1-чи тоифа.

Бўлим бошлии: Умаров З.М.

Врачлар: Норботаева М.Б., Лукманова Г.П., Аббасова С.А., Сирожова Д.И.

Бизнинг булимизда  куйидаги гинекологик кассаликларини замонавий усулларда ташхислаш ва даволаш йулга куйилган.

Бирламчи ва иккиламчи бепуштликлар.

Аёллар жинсий аьзоларининг уткир ва суринкали яллигланиш касалликлари.

Эндометриозлар, бачадон миомасини концерватив (гармонал) ва оператив даво муолажалар килинади.

Хомиладорлик токсикозлари ва хомилани уз узидан тушиш хавфи.

TORCh инфекциялар.

Тухумдонлар кистоз хосилари.

Барча катта ва кичик гинекологик амалиётлар амалга оширилади.

Бачадон ортиклари билан ортикларисиз ампутацияси, экстрпацияси бачадон буйни Маньчестр буйича ампутацияси. Кин олд ва орка деворларининг кольпорафияси. Кин оркали бачадон экстрпацияси, концерватив миомаэктомия.

 

Поро буйича бачадон экстрпацияси, кистоэктомия, ИЖК. Кичик амалиётлардан бачадон буйни канизацияси, каогулясияси, бачадон буйни полип эктомияси амалиётлари бажарилади.

Булим шифокорлари

Булим расмлари