loading image
  • Иш кунлари: Душанба-Шанба
  • +998(66) 210-13-34

Лаборатория

Гемостаз системасини аниклаш  учун юкори сезувчан,  бирканаллик Германияда ишлаб чикарилган коагулометр нуmасlot Junior аппарати бор.  Коагулометрда протромбин   индекси, МНО, АЧТB,  тромбин вакти  ва фибриноген аникланади.  Хамма тестлар  автоматик равишда  юкори аникликда  бажарилади.  Инкубация майдони 8 та намуна ва 2 та реагент позициясидан иборат. 

Mindray bc - 200  анализатор  автомат Европа сертификатига эга. Анализатор Германияда ишлаб чикарилган сифатли «Hyman» реактивлари  билан ишлайди.  Аппарат - автоматнинг функцияси  чекланмаган.

Ушбу аппаратда буйрак, жигар, ошкозон ости бези, юрак кон томир системаси  касалликлари, конда канд микдори, микроэлементлар, холестерин ва унинг  фракциялари аникланади. Бир соатда 200 та тахлил бажаради.

 Аппарат системаси 3 блокдан иборат:

1.     Анализ блоки – бу ишлаш маркази

2.     Компьютер- бошкариш блоки

3.     Принтер- тайёр  булган тахлиллар натижасини чикарувчи  ускуна

 Тахлилллар натижаси    юкори аникликда.

Mindray    компанияси   томонидан  конни автоматик равишда тахлил килувчи  ВС-3000 Plus   аппарати таклиф этилган. Мазкур анализатор (тахлил этувчи)  Халкаро сифат сертификатига эга. 

 Мазкур анализаторнинг максади  сог  мижозни, барча  тугри курсаткичлари билан,  фарк килувчи мижозларнинг курсаткичлари билан таккослаш ва маълумотларни  узатиш, хамда кушимча тахлил утказиш зарурлигини  талаб килади. 

 Анализатор   19 гематологик параметрларни  микдорий аниклаш максадида кулланилади ва  3-хил кон  пробаси  гистограммасини аниклайди.  Анализатор  коннинг  ок  таначаларини, лейкоцитлар сонини, гранулоцитлар сонини, лимфоцитлар, уларнинг катталиги ва  фоиз  нисбий таркибини  аниклаб гемоглобин концентрациясини, уртача  эритроцитлардаги гемоглобин микдорини, уларнинг сонини ва  эритроцитларнинг  уртача хажмини , гематокритни аниклайди, тромбоцитлар  сонини  хисоблайди, уларнинг уртача хажмини аниклайди  ва  таркалиш  кенглигини аниклашга имкон беради.

Немис  портатив иммунофермент анализатори   Human-Humareyder  single мавжуд. Унинг максади  Торч-инфекцияларни  аниклаш – бу ЦМВ-цитомегаловирус, ВПГ- герпес, хламидий ва токсоплазмоз, тироид гормонларини аниклаш- ТТГ, Тз, Т4 ва стероид – ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, тестостерон, прогестеронларни аниклашга мулжалланган.  

 Буйрак усти бези  гормонлари кортизол аникланади,  сурункали гонадропин тест аникланади.  Мазкур аппаратда  гепатит В ва С  аникланади, иммуноглобулинлар  титри билан аникланади.

 

 

Булим шифокорлари

Булим расмлари