loading image
  • Иш кунлари: Душанба-Шанба
  • +998(66) 210-13-34

Хирургия

Самарканд вилоят куп тармокли тиббиёт маркази таркибида жаррохлик булими биринчилардан булиб 1961 йилда очилган. Уша вактдан жаррохлик булимида 7та профессор, 17та тиббиёт фанлар номзодлари, 23та олий тоифали жаррохлир фаолият олиб боришган. 2003 йилдан бошлаб жаррохлик булимига тиббиёт фаелари номзоди, олий тоифали жаррох Ш.И. Бабакаланов рахбарлик килмокда. Булимда 3та олий тоифали жаррох ишлайди, Умаров И.К., Утамурадов И.Н., Абдуллаев Д.М.Жаррохлик булими хозирги кунда 30 уринга мулжалланган.Булим врачлари Узбекистон Республикаси ва МДХ давлатларининг тиббиёт марказларида малакасини ошириб келишган.Жаррохлик булимида куйидаги приоритет йуналишларда фаолият оилб борилмокда:

•      УТК: калькулёз холецистит ва унинг асоратлари, холедохолитиаз ва бошкалар.

•      Жигардан ташки ут йуллари касалликлари: холедох кисталари, стриктуралар.

•      Жигардан ташки ут йуллари посттравматик асоратлари.

•      Корин бушлиги аъзолари ва упка эхинококкози.

•      Ошкозон ва 12 бармокли ичак яра касаллиги ва унинг асоратлари.

•      Кизил унгач нейромускуляр касалликлари: кардия ахалазияси, кардиоспазм…

•      12 бармокли ичак касалликлари: дуоденостаз, ГЭРБ,полиплар, дивертикуллар…

•      Постгастрорезекцион синдромда ошкозон реконструктив операциялар.

•      Ошкозон ва 12 бармокли ичак усмалари.

•      Жигар ва ошкозон ости бези усмалари.

•      Хар хил чурралар ва уларнинг асоратларида хирургик коррекцияси.

•      Гиперспленизм синдроми ва гематологик касалликлар оператив коррекцияси.

•      Корин бушлиги битишма касаллиги ва унинг асоратлари.

 Жаррохлик булимида билиопанкреатодуоденал сохасидаги усмаларда радикал операциялар (гепатохоледох резекцияси, панкреатодуоденал резекция, жигарни турли вариантлардаги резекцияси ва хоказолар), жигардан ташкаридаги ут йуллари усмалари ва ятроген стриктуралардаги реконструктив-тикловчи операциялар амалга оширилмокда.

 

Булимда ошкозон ва 12 бармокли ичак яра касаллиги ва унинг асоратларида ошкозон резекцияда гастродуоденоанастомозни бир каторли узлуксиз сурилувчи чоклар билан шакллантириш йулга куйилаяпти, кизил унгач ахалазияси, кардиспазм, диафрагманинг кизилунгач тешиги чурралари ва диафрагма релаксациясида оператив даволаш усуллари такомиллаштирилган.

Булим шифокорлари

Булим расмлари