loading image
  • Иш кунлари: Душанба-Шанба
  • +998(66) 210-13-34

Тузилма

Марказда куйидаги ихтисослаштирилган Марказ ва булимлар мавжуд:

-пульмо-ревматология булими;

-консультатив-диагностика маркази;

-кабул булими;

-гинекология булими;

-микрохирургия ва кон томирлар жаррохлиги маркази;

-ЛОР булими;

-гематология маркази;

-асаб касалликлари булими;

-колопроктология;

-реанимация ва анестезиология булими;

-нур диагностика булими;

-умумий жаррохлик булими;

-таракал жаррохлиги булими;

-нейрохирургия булими;

-плазмофорез булими;

-гастро-нефрология булими;

-хайдовчиларни ва чет элга чикувчи фукароларни тиббий курикдан утказиш комиссияси;

-ташкилий-услубий булим;

-пасионат;

-бошка ёрдамчи булинмалар (бухгалтерия, ошхона, архив, дорихона, стерилизация булими, ювиш булими, гараж, козонхона).

 

Вилоят ахолисининг эхтиёжидан келиб чиккан холда Согликни Саклаш Вазирлигининг рухсати билан Марказда янги булимлар ташкил килиниши ёки мавжудлари кискартириш мумкин;

 

Консультатив-диагностика марказ фаолияти:

-вилоятнинг даволаш профилактика муассасаларидан юборилган беморларга ташхис куйиш, даволаш, муассасаларини кон буйича замонавий фан ва амалиёт ютуклари асосида юкори малакали ихтисослашган врачлик маслахати берилади;

вилоят туманларидан консультатив-дигностика Марказита беморларни юбориш тартибини ишлаб чикади;

-беморларга маслахат бериш учун Марказнинг юкори малакали мутахассисларини, илмий-текшириш ва тиббиёт институтларининг ходимларини жалб килади;

-марказ мутахассисларининг (илмий-текшириш ва тиббиёт института ходимлари иштирокида) туманларда беморларнинг куригини ташкил килади;

-марказга келган беморларга аникланган ташхис, утказилган даволаш муолажалари ва келажакда даволаниш хакида берилган тавсиялар буйича хулоса такдим этади;

-даволаш профилактика муассасалари томонидан юборилган беморда юборган муассаса ва Марказда аникланган ташхислар фаркини, беморни юборган даволаш профилактика муассасаси врачининг беморга ташхис куйишда, уни даволашдаги хато- камчиликлари мунтазам равишда тахлил килинади;

-даволаш профилактика муассасаларида беморларга куйилган ташхислардаги ва уларни даволашдаги хато-камчиликлар тахлил килиниб, хар чоракда конъюктура обзори тузилади ва шунга асосланиб, даволаш профилактика муассасаларининг фаолияти бахоланади.

 

Стационар булимларга беморлар консультатив-диагностика маркази ва кабул булими мутахассислари томонидан юборилади. Бунда беморнинг ихтисослашган стационар шароитда текширишга ва даволанишга булган зарурияти тулик хисобга олинади.

 

 


Охирги янгиликлар

"Ассалом Наврўз"

18.03.2019

Самарқанд кўп тармоқли тиббиёт марказида аллергология хизмати бўйича амалий ёрдам кўрсатилди.

Самарқанд кўп тармоқли тиббиёт марказида аллергология хизмати бўйича амалий ёрдам кўрсатилди.

14.03.2019

Беморлар билан суҳбат

Беморлар билан суҳбат

13.03.2019

Хужжатлар

Статистика

Маслахат - ташхислаш марказига 2015-2016 йилларда қатновлар сони (Кишлок ахолиси)

01.01.2017 73419

Жаррохлик йўналишдаги бўлимлари 1) Жами даволаниб чикканлар сони 2) Операциялар сони

01.01.2017 1) 5284 2) 3399

Маслахат-ташхислаш марказида текширишлардан ўтган жами беморлар

01.01.2017 85241

Интерактив хизматлар

Булимлар