loading image
  • Иш кунлари: Душанба-Шанба
  • +998(66) 210-13-34

Тузилма

Марказда куйидаги ихтисослаштирилган Марказ ва булимлар мавжуд:

-пульмо-ревматология булими;

-консультатив-диагностика маркази;

-кабул булими;

-гинекология булими;

-микрохирургия ва кон томирлар жаррохлиги маркази;

-ЛОР булими;

-гематология маркази;

-асаб касалликлари булими;

-колопроктология;

-реанимация ва анестезиология булими;

-нур диагностика булими;

-умумий жаррохлик булими;

-таракал жаррохлиги булими;

-нейрохирургия булими;

-плазмофорез булими;

-гастро-нефрология булими;

-хайдовчиларни ва чет элга чикувчи фукароларни тиббий курикдан утказиш комиссияси;

-ташкилий-услубий булим;

-пасионат;

-бошка ёрдамчи булинмалар (бухгалтерия, ошхона, архив, дорихона, стерилизация булими, ювиш булими, гараж, козонхона).

 

Вилоят ахолисининг эхтиёжидан келиб чиккан холда Согликни Саклаш Вазирлигининг рухсати билан Марказда янги булимлар ташкил килиниши ёки мавжудлари кискартириш мумкин;

 

Консультатив-диагностика марказ фаолияти:

-вилоятнинг даволаш профилактика муассасаларидан юборилган беморларга ташхис куйиш, даволаш, муассасаларини кон буйича замонавий фан ва амалиёт ютуклари асосида юкори малакали ихтисослашган врачлик маслахати берилади;

вилоят туманларидан консультатив-дигностика Марказита беморларни юбориш тартибини ишлаб чикади;

-беморларга маслахат бериш учун Марказнинг юкори малакали мутахассисларини, илмий-текшириш ва тиббиёт институтларининг ходимларини жалб килади;

-марказ мутахассисларининг (илмий-текшириш ва тиббиёт института ходимлари иштирокида) туманларда беморларнинг куригини ташкил килади;

-марказга келган беморларга аникланган ташхис, утказилган даволаш муолажалари ва келажакда даволаниш хакида берилган тавсиялар буйича хулоса такдим этади;

-даволаш профилактика муассасалари томонидан юборилган беморда юборган муассаса ва Марказда аникланган ташхислар фаркини, беморни юборган даволаш профилактика муассасаси врачининг беморга ташхис куйишда, уни даволашдаги хато- камчиликлари мунтазам равишда тахлил килинади;

-даволаш профилактика муассасаларида беморларга куйилган ташхислардаги ва уларни даволашдаги хато-камчиликлар тахлил килиниб, хар чоракда конъюктура обзори тузилади ва шунга асосланиб, даволаш профилактика муассасаларининг фаолияти бахоланади.

 

Стационар булимларга беморлар консультатив-диагностика маркази ва кабул булими мутахассислари томонидан юборилади. Бунда беморнинг ихтисослашган стационар шароитда текширишга ва даволанишга булган зарурияти тулик хисобга олинади.

 

 


Охирги янгиликлар

*

*

06.07.2020

Германиялик врач ангиохирург Арслан Асадий , Вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази ангиохирургия бўлимида махорат дарсларини ўтказди.

Германиялик врач ангиохирург Арслан Асадий , Вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази ангиохирургия бўлимида махорат дарсларини ўтказди.

06.12.2019

Тиббиёт ходимлари куни муносабати билан Самарқанд кўп тармоқли тиббиёт марказида тадбир бўлиб ўтди.

Тиббиёт ходимлари куни муносабати билан Самарқанд кўп тармоқли тиббиёт марказида тадбир бўлиб ўтди.

08.11.2019

Хужжатлар

Статистика

Жаррохлик йуналишдаги булимларнинг фаолияти йиллик солиштирма курсаткичи

01.01.2019 2017-72,5%; 2018-73,2%

Кабул бўлими 1) мурожаат килган беморлар 2) стационарга еткизилган беморлар

01.01.2019 1) 13893 2) 11016

Маслахат-ташхислаш марказида текширишлардан утган жами беморлар

01.01.2019 87956

Интерактив хизматлар

Булимлар